PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Sách tham khảo khối 1 6 83000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Dạy và học trong nhà trường 8 0
6 Toán học tuổi trẻ 9 72000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 sao mai 22 220000
9 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Quản lý giáo dục 36 360000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Sách tham khảo khối 2 54 879700
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Sách nghiệp vụ khối 2 59 1571800
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
20 Thế giới trong ta 67 735000
21 Sách nghiệp vụ khối 1 72 1827500
22 Sách nghiệp vụ khối 4 81 2209300
23 Sách nghiệp vụ khối 3 84 2154500
24 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
25 Sách giáo khoa 92 687700
26 Tạp chí giáo dục 98 1097700
27 Sách tham khảo khối 5 100 1795800
28 Toán tuổi thơ 106 697000
29 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
30 Thế giới mới 142 1817600
31 Sách thiếu nhi 256 4549200
32 Sách nghiệp vụ 644 14520800
33 Sách tham khảo 896 14727530
 
TỔNG
3439
54060740