PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Bác Hồ 1 13100
2 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Dạy và học trong nhà trường 8 0
6 Toán học tuổi trẻ 9 72000
7 Sách Hồ Chí Minh 12 1324200
8 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
9 Sách từ điển tra cứu 21 614000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
13 Quản lý giáo dục 36 360000
14 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
15 Học trò cười 43 210010
16 Dạy và học ngày nay 48 484700
17 Giáo Dục tiểu học 54 260500
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
20 Sách pháp luật 66 11404295
21 Sách giáo khoa khối 2 67 394600
22 Thế giới trong ta 67 735000
23 Sách nghiệp vụ khối 2 75 1821800
24 Sách tham khảo khối 1 86 1351500
25 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
26 Sách nghiệp vụ khối 1 88 2095000
27 Sách giáo khoa 92 687700
28 Sách tham khảo khối 2 95 1462200
29 Tạp chí giáo dục 98 1097700
30 Toán tuổi thơ 106 697000
31 Sách nghiệp vụ khối 3 107 2481100
32 Sách nghiệp vụ khối 4 116 2942000
33 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
34 Sách nghiệp vụ chung 130 1665100
35 Thế giới mới 142 1817600
36 Sách tham khảo khối 3 148 2309400
37 Sách giáo khoa khối 5 150 1097600
38 Sách giáo khoa khối 3 150 1603000
39 Sách nghiệp vụ khối 5 154 3376400
40 Sách giáo khoa khối 4 165 1210700
41 Sách tham khảo 182 9709600
42 Sách tham khảo khối 5 186 3757800
43 Sách tham khảo khối 4 192 3272100
44 Sách giáo khoa khối 1 208 2846300
45 Sách thiếu nhi 305 5143400
 
TỔNG
3891
71636805