PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 - giữa học kì 1 - Năm học 2018 - 2019 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra Toán lớp 4 - giữa học kì 1 - Năm học 2018 - 2019 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
3 Đề Khoa học lớp 4 Cuối Kì 2 năm học 2017-2018 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra GKI môn Toán lớp 2 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra GKI môn Toán lớp 3 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra GKI môn Toán lớp 4 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra GKI môn Toán lớp 5 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra GKI môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra GKI môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra GKI môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2013-2014 Nguyen Xuan Lam [HyperLink19]
12