PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:25:09 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:07:33 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
3Khách vãng lai04:05:16 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai03:51:54 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai03:44:48 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai03:44:42 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai03:26:34 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai03:12:16 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/video.aspx
9Khách vãng lai01:43:44 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9691
10Khách vãng lai01:43:21 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=434
11Khách vãng lai01:27:08 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
12Khách vãng lai01:21:50 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32139
23 1 2019